Annons Kamstrup 2024

Vattenlagstiftning till lagrådet

VA-aktuellt

Regeringen har nu lämnat in förslag på lagändringar för att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv, till lagrådet. Det nya dricksvattendirektivet ställer bland annat krav på att det ska införas en riskbaserad metod som omfattar hela kedjan från källa till kran, krav på minskat utläckage ur ledningsnät och nya föroreningar som ska övervakas och åtgärdas.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Sverige ligger en del efter införandet av lagändringar kopplade till EU:s nya dricksvattendirektiv. Direktivet skulle vara implementerat i lagstiftningen den 12 januari 2023. I mars 2023 fick Sverige en formell underrättelse om att de nationella åtgärderna för införlivning av direktivet inte hade rapporterats.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid