Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Alexbk/Foap

Vattenkrisen i Askøy, Norge, fortsätter

VA-aktuellt

Sammanlagt 55 personer har fått söka sjukhusvård efter vattenproblemen i Askøy kommun, nära Bergen, Norge. Flera tusen har insjuknat. En gammal högreservoar är en möjlig smittkälla.

Magsjukeutbrottet i Askøy kommun fortsätter. Såväl statliga Folkhelseinstituttet (motsvarande Folkhälsomyndigheten) som Mattisynethar (motsvarande Livsmedelsverket) har gått in och hjälpt till med experter för att få läget under kontroll.

– Vi ligger på samma antal konsultationer och hänvisningar. Vi får dra slutsatsen att intensiteten i epidemien är lika hög idag som den var igår, sa kommunstyrelsens ordförande Bård Espelid, vid en presskonferens idag.

Över 2 000 personer har insjuknat och ett dödsfall, en 1-årig pojke, kopplas till sjukdomsutbrottet, även om den kopplingen inte är helt fastslagen än.

– Om det blir slutledningen, understryker det, det tragiska och allvarliga i den händelse som vi är mitt uppe i, sa Espelid.

Klinikdirektör Ansgar Berg, vid Haukeland universitetssjukhus bekräftar dödsfallet men understryker att det är för tidigt att dra slutsatser.

– Jag kan bekräfta att ett barn dog hos oss, men det är för tidigt att säga något om orsaken. Vi avvaktar flera analyssvar. Detta är en djupt tragisk händelse och av hänsyn till familjen kan vi inte kommentera detta ytterligare.

Det var natten mot torsdag 6 juli som flera personer än vanligt sökte läkarhjälp för magsjuka, de flesta boende i samma område i Askøy. En kokningsrekommendation gick ut klockan 18 på torsdagen. Det har senare hittats E.coli, Clostridium och intestinala enterokocker i dricksvattnet. Hos de som sökt vård campylobakter hittats.

Bakterier har hittats i en äldre högreservoar som ligger på en bergssluttning, samt i ledningsnätet, däremot inte i utgående vatten från vattenverket. Askøy kommun arbetar nu bland annat med att kontrollera om ledningsnät eller reservoaren kan ha blivit skadade av sprängningar som pågått nära Kleppe vattenverk. Detta för att utesluta att avlopp eller ytvatten kan ha förorenat via trasiga ledningar. Högreservoaren har kopplats från systemet. Kommunledningen understryker att huvudorsaken inte har gått att hitta än. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid