Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

VA-branschen måste ha beredskap för problem med vattenleveransen. FOTO: Pan Xiaoshen/Unsplash

Vattenkrisberedskap får mer resurser

Cirkulation 1/24

Beredskapsarbetet inom den svenska VA-försörjningen har under de senaste åren hamnat i blickfånget på ett helt nytt sätt. Dagens läge går att spåra tillbaka till avspänningen efter kalla ­krigets slut. Från Livsmedelsverket görs nu nya satsningar sam­tidigt som en del arbetssätt förändras.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Under många år har beredskaps- och säkerhetsfrågor fört en ganska undanskymd roll när det gäller dricksvattenförsörjningen. Christina Nordensten har under flera decennier haft en central position för att driva krisberedskapsfrågor från Livsmedelsverket såväl i mot- som i medvind. Inte minst Vattenkatastrofgruppen Vaka, har hennes prägel.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid