Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Vatteninitiativ inför COP21

VA-aktuellt

Sverige, Frankrike och Peru har tagit ett gemensamt initiativ till att lyfta vattenfrågorna inför klimatmötet COP21 i Paris. Initiativet presenterades av klimat- och miljöminister Åsa Romson vid ett högnivåseminarium i New York den 27 september.

Klimat och vatten är centrala frågor för en hållbar utveckling.

– Under Världsvattenveckan i Stockholm blev det tydligt att klimat- och vattenfrågorna är nära sammankopplade. Efter inledande samtal i Stockholm mellan våra länder vill jag tillsammans med mina ministerkollegor Ségolène Royal och Manuel Pulgar-Vidal gemensamt synliggöra dessa frågor här i New York, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Ségolène Royal och Manuel Pulgar-Vidal var två av de utländska ministrar som själva deltog i World Water Week i Stockholm. Nu ska ministrarnas gemensamma initiativ blir ett inspel till politiska diskussioner kring initiativ och samarbeten som kommer att presenteras vid den så kallade Lima-Paris Action Agenda vid klimatmötet COP21 i Paris.

Syftet med Lima-Paris Action Agenda är att uppmuntra till och synliggöra konkreta åtgärder som kan komplettera det länderna kommer att åta sig i ett nytt klimatavtal. Inom ramen för Action Agenda kommer en halv dag att ägnas åt diskussioner kring vattenresiliens, vilket handlar om vattnets förmåga att stå emot förändringar, exempelvis klimateffekter så som torka och översvämningar. Avsikten med utspelet är att bidra till ett ökat engagemang på vattenområdet hos olika samhällsaktörer.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar som hotar att undergräva länders möjlighet att nå en hållbar utveckling. På samma sätt är vatten en tvärgående fråga som påverkar alla utvecklingsaspekter såsom hälsa, livsmedel, ekonomisk utveckling, jämställdhet och biologisk mångfald. Dessa globala utmaningar måste hanteras gemensamt, säger Åsa Romson. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid