Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Robert Nilsson är säkerhetschef hos Norrvatten i Storstockholmsområdet. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenforskning och säkerhet hand i hand

Opinion Cirkulation 4/24

Det utgör en säkerhetsrisk att inte forska på dricksvatten. Därför måste säkerhetschefer våga mer och sträcka forskarna handen, inte stänga ute dem. Nu krävs en samsyn mellan säkerhetschefer och forskarvärlden. Forskningen inom dricksvattenområdet är livsnödvändig.

Text/Robert Nilsson/Norrvatten

Dricksvatten är vår mest livsviktiga resurs. Trots detta står forskare inom dricksvattenforskning inför en växande utmaning — att få tillgång till data. VA-aktörernas säkerhetsorganisationer agerar grindvakter. Det har tydligen blivit både en säkerhetsrisk att forska om dricksvatten och att inte forska om dricksvatten. Det är dags att omvärdera våra säkerhetsstrategier för att värna långsiktigt hållbart och säkert dricksvatten som är under hot.

Även om Riksrevisionen kritiserat lärosätenas arbete med informationssäkerhet finns det goda förutsättningar att samarbeta för att dela data och nå nya forskningsresultat.

Säkerhetschefer måste våga mer. En central punkt är att säkerhetschefer behöver sträcka forskarna handen. Ju bättre kontroll över och förståelse för våra informationstillgångar vi har, desto enklare och mer precisa åtgärder kan vi vidta för att skydda dem. Att hålla tillbaka data av rädsla för säkerhetsrisker leder inte bara till förlorat initiativ utan kan i själva verket skapa större sårbarheter på lång sikt.

Att inte tillåta forskning på dricksvatten utgör i sig en säkerhetsrisk. Utan kontinuerlig forskning och utveckling är vi oförmögna att identifiera nya hot och möjligheter som kan påverka vår tillgång till dricksvatten. Genom att tillhandahålla data och främja samarbete mellan säkerhetsorganisationer och forskare kan vi öka vår beredskap och förmåga att hantera framtida utmaningar.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Det är avgörande att vi når en samsyn mellan säkerhetschefer och forskarvärlden om hur vi hanterar vår information. Genom att skapa en plattform för öppen dialog och kunskapsutbyte kan vi skapa förutsättningar för svenska framsteg inom dricksvattenforskningen. Detta kräver ömsesidig respekt, öppenhet och en vilja att samarbeta för att uppnå gemensamma mål för säkerhet. Det tjänar vi alla på.

Följ de goda exemplen för framtida segrar. Dricks är en samverkansplattform för dricksvattenforskning. De har sträckt ut handen. Vi är några som tagit den för vi tror att forskningen inom dricksvattenområdet är livsnödvändigt. Tillsammans kan vi konkretisera en samsyn som ni andra kan ha hjälp av.

Andra goda exempel är rapporten Mikrobiologisk analys av biostabilt vatten, som visar att det går att hantera känsliga data och resultat på ett säkert sätt.

Slutligen, för att säkerställa en hållbar och säker tillgång till dricksvatten för framtida generationer så har jag tre handfasta råd. För det första behöver vi börja samarbeta och kunskapsdela perspektiv. För det andra behöver säk­erhetschefer och forskare våga tillsammans och vara smarta i säkerhetsarrangemangen. För det tredje behöver vi säkerhetschefer ha ett genuint intresse och engagemang för verksamheten.

Då kommer vi ta gemensam utgångspunkt i kunskap snarare än rädsla. Då går våra säkerhetsorganisationer från att vara hinder till att bli möjliggörare för framsteg inom dricksvattenforskningen. Kunskap är fantastiskt, ju mer vi vet – desto mer vågar vi.

Annons Wateraid