Annons Kamstrup 2024

FOTO: Adobe Stock

Vattenförsörjningen vid radioaktiva föroreningar

VA-aktuellt

I de nordiska länderna har oron över följderna för dricksvattenförsörjningen vid möjligt radioaktivt nedfall från kriget i Ukraina, gjort sig påmind. I Norge gick branschorganisationen Norsk Vann nyligen ut med medlemsinformation i händelse av en ”atomhendelse”. Även i Sverige pågår samtal om frågan.

Branschorganisationen Svenskt Vatten bekräftar till Cirkulation att det har påbörjats ett arbete där Livsmedelsverket arbetar med att lyfta upp frågan om radioaktiva föroreningar framöver. En dialog mellan Svenskt Vatten och Livsmedelsverket är igång. Spridning av radioaktivt nedfall skulle kunna härröra från såväl en olycka vid ett kärnkraftverk eller från användningen av atomvapen, risker som det pekats på i kriget i Ukraina.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid