Annons Kamstrup 2024

Gerth Mattebo. FOTO: Lars Westberg

Vattenförsörjningen säkras i Örnsköldsvik

VA-aktuellt

I Örnsköldsvik genomförs en satsning på säkrad dricksvattenförsörjning i centralorten. Bland annat ska ett nytt vattenverk byggas i Gerdal och en ny vattentäkt tas fram.

Det är många satsningar som tillsammans ska säkra Örnsköldsviks dricksvattenförsörjning. Det nya vattenverket i Gerdal, en ny vattentäkt i By som garanterar en reservkapacitet, förstärkning av den nuvarande huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett som transporterar dricksvatten till centralorten samt en ny överföringsledning mellan By vattentäkt och det nya vattenverket och en ny huvudvattenledning till Sidensjö med omnejd.


– Vi har idag ett utmärkt dricksvatten. Men projektet ska säkra att vi får en vattenförsörjning som håller över tid och som kan hantera yttre hot och risker som exempelvis föroreningar och klimatförändringar, säger Gerth Mattebo, vd på Miva i ett pressmeddelande.

Gerdals vattentäkt är kommunens största och försörjer cirka 40 000 personer med dricksvatten. Genom åren har vattentäkten i olika sammanhang varit i fokus för diskussioner eftersom den ligger nära tungt trafikerade väg 335, vilket är riskabelt. Huvudledningen från vattenverket i Gerdal ner mot centralorten har också vid några tillfällen drabbats av ledningsbrott som orsakat leveransstopp av dricksvatten. Med hjälp av vattenförsörjningsprojektet ska riskerna minska. Trafikverket utför också under 2016–2018 skyddsåtgärder på känsliga vägavsnitt på väg 335 som både Miva och Örnsköldsviks kommun medfinansierar. Detta ska öka skyddet mot förorening i händelse av olyckor efter vägen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid