Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenförekomster för dricksvatten kartläggs

VA-aktuellt

En ny kartläggning av vattenförekomster görs med målet att stärka tillgången till dricksvatten.

Den 16 december fattade regeringen beslut om att ge Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i uppdrag att kartlägga sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån ett sårbarhetsperspektiv. Förhoppningen är att få ett fördjupat kunskapsunderlag om till exempel vilka vattenförekomster som fungerar som recipienter för renat avloppsvatten, något som Hav har i uppdrag att identifiera.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid