Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Vattendirektivets införande fungerar, anser regeringen

VA-aktuellt

Den svenska regeringen anser att EU-kommissionens kritik mot det svenska införandet av vattendirektivet är fel på alla punkter. Det framgår av det svar som regeringen skickat till EU-kommissionen i veckan.

EU-kommissionen skickad i slutet av november 2014 en kompletterande formell underrättelse till den svenska regeringen. Budskapet var att Sverige fortfarande inte har införlivat delar av vattendirektivet på ett korrekt sätt i svensk lagstiftning. Frågorna gäller främst oklarheter kring begreppet vattentjänster, kostnadstäckning och miljömål.
Regeringen anser att definitionerna av förorening, vattentjänst och vattenanvändning visst har implementerats i svensk lagstiftning på ett korrekt sätt. Definitionen har betydelse för att förstå vilka krav direktivet ställer på Sveriges tillämpning av principen om full täckning för miljökostnaderna.
För låg prissättning leder till för hög vattenkonsumtion, menar kommissionen, men den svenska regeringen konstaterar att vattentjänsterna har full kostnadstäckning.
När det gäller frågan om miljömålen och miljökvalitetsnormer har EU-kommissionen pekat på oklarheter om miljökvalitetsnormer fyller funktionen som bindande miljömål. Även här anser regeringen att den svenska tillämpningen är korrekt.
Skriftväxlingen om Sveriges införande av vattendirektivet sedan 2007. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid