Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Vattenbolagen får stort ansvar vid vattenåtervinning

VA-aktuellt

Vattenresurserna inom EU utsätts stora påfrestningar. EU-parlamentet har nu tagit ställning för förslaget till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.

Lagförslaget handlar om minimikrav för återanvändning av vatten inom jordbruket. EU-parlamentet röstade ja till förslaget den 12 februari.

– Vi måste röra oss mot en cirkulär ekonomi, även på sätten som vi använder och återanvänder vatten. Vi skulle kunna återanvända 6,6 miljarder kubikmeter vatten årligen från 2025, jämfört med dagens 1,1 miljarder kubikmeter vatten per år, säger EU:s rapportör Simona Bonafé, i ett pressmeddelande.

Hon menar att investeringarna skulle inte handla om mer än 700 miljoner euro och skulle ge kapacitet att återvinna hälften av dagens volymer från reningsverken inom EU.

EU föreslår en förordning, eftersom det så fort det definitiva beslutet är taget ger både länder och vattenbolag klara regler, som är bindande för alla EU-länder. Det handlar om minimigränser, vilket gör att varje land också har rätt att lagstifta om strängare regler.

Vattenbolagen i Euoropa är generellt nöjda med förslaget men samarbetsorganisationen Eurau ser stora problem med att bolaget eller förvaltningen som söker tillstånd för att leverera vattnet måste utarbeta en riskhanteringsplan. Ansvaret för vattenkvaliteten hamnar sedan till stor del hos vattenbolagen.

– Detta är den mest negativa aspekten av det här förslaget. Det går inte att ge vattenbolagen allt ansvar, utan vi anser att även slutanvändaren måste ta en del av det. Bolagen kan inte veta vad som händer med vattnet när det lämnat reningsverket, konstaterade Eurau:s Bertrand Vallet i en intervju med Cirkulation efter att förslaget antagits av EU:s miljöutskott i januari.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid