Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hans Holmström

Vattenbesparing genom VA-taxan

Cirkulation 6/21

I Cirkulation nr 3/21 finns ett reportage om att några stora VA-organisationer startat ett informationsprojekt som kallas »Hållbar vattenanvändning«. Syftet är att öka ­allmänhetens medvetenhet om vatten som en viktig resurs, belysa vattenhante­ringens miljöeffekter och att minska dagens förbrukning. En hushållsförbrukning på 100 l/p, d (som i Köpenhamn) från dagens ca 140 l/p, d anges som ett mål.

Text/Hans Holmström

Till min stora förvåning nämns inte ett ord i reportaget om att använda VA-taxan som ett styrmedel för att motverka »lyxkonsumtion«. Undertecknad har i cirka 40 år argumenterat för en brukningstaxa med låg fast avgift. Motståndet från flertalet VA-organisationer (med några få undantag) har varit kompakt. Motsatsen (enbart en fast avgift) fick istället visst gensvar på 1990-talet, som motiverades med att vatten normalt finns i överflöd i landet och VA kan spara pengar genom att ta bort vattenmätarna. De negativa miljöeffekterna av en sådan taxa negligerades.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid