Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Havs- och vattenmyndigheten

Vattenarbetet behöver helhetsperspektiv

VA-aktuellt

Det behövs ett helhetsperspektiv på vattenarbetet. Annars är risken att åtgärder utförs på fel ställen i systemet. Det säger Havs- och vattenmyndighetens (Hav) generaldirektör Jakob Granit inför sitt deltagande på Vatten Avlopp Kretslopp 2019.

Jakob Granit vid Hav säger i ett pressmeddelande att ett helhetsperspektiv på vattenarbetet innebär att se hela vägen uppströms i systemet och att inkludera avrinningsområdet. 

Exempelvis uppstår de flesta hoten mot vår vattenkvalitet på land och det är därför ofta många gånger billigare att åtgärda dessa utsläpp vid källan än när de förorenar våra sjöar och våra hav, menar han.

Kommuner och myndigheter måste bättra på just avrinningsområdesperspektivet, enligt Jakob Granit.

– I Sverige har vi har hög kompetens vad gäller vattenkvalitetsfrågor, men vi har ännu inte utvecklat förmågan att styra hanteringen av vattenresurser på ett långsiktigt sätt. Vi kommer behöva tänka mycket mer strategiskt och långsiktigt på vattenresursfrågorna ur ett avrinningsområdesperspektiv. Detta har de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder visat, säger Jakob Granit.

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp 2019 som hålls på Hotel Tylösand utanför Halmstad i mitten av mars.

– Vi på Hav arbetar med många olika frågor som direkt berör konferensens tema. Allt från vägledning vad gäller riksintressen för vatten och vattenskyddsområden till hur kommunerna ska arbeta med VA-planering och små avlopp för att skydda lokala vattentäkter. Under 2019 har vi en rad olika aktiviteter som har koppling till detta och flera av dessa kommer också presenteras av mina medarbetare under årets konferens. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid