Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Pixhill.com

Vattenansvariga i Flint, USA, åtalade för dråp

VA-aktuellt

Det rättsliga efterspelet efter dricksvattenskandalen i Flint, Michigan, USA fortsätter. Nu åtalas fem ansvariga tjänstemän, inklusive chefen för delstatens hälsodepartement för ”oavsiktligt dråp”.

Fem tjänstemän ansvariga för dricksvattenförsörjning åtalades för oavsiktligt dråp i Flint, Michigan, USA, den 14 juni, 2017. Ytterligare sex tjänstemän har åtalats för att hindra rättvisan och för att ha ljugit för polisen.

Det var i april 2014 som staden Flint bytte vattentäkt. Istället för att fortsätta köpa dricksvatten från närliggande Detroit med sjön Huron som vattentäkt, föll valet på den egna floden Flint. Den gamla industristaden med många fattiga invånare och många afroamerikaner, stod på ruinens brant och beslutet togs för att spara pengar. Det nya dricksvattnet fick också en enklare behandling än vattnet från Detroit. Bland annat gjordes ingen justering för att åtgärda korrosion i ledningsnätet.

Det nya dricksvattnet gjorde snabbt många invånare sjuka men myndigheterna slog ifrån sig anklagelserna om att det skulle vara något fel på vattnet. Klagomål strömmade också in på färg, smak och lukt. Biltillverkaren GM slutade att använda vatten från Flint för biltillverkning då vattnet var för korrosivt för bildelarna. De återgick till att köpa vatten från Detroit.

Det dök även upp stora bakterieproblem i dricksvattnet vilket de ansvariga försökte möta med extremt höga kloreringshalter. I augusti 2015 rapporterades dricksvattnet vara lätt orange i färgen. 

Först efter ett år och ett halvt år började myndigheterna ta frågan på större allvar efter att en barnläkare slagit larm om förhöjda blyvärden hos barn i staden. Dricksvattnet hos många konsumenter var förorenat av extremt höga blyhalter. Äldre amerikanska ledningsnät innehåller ofta servisledningar i bly, något som helt hade förbisetts. Det mycket korrosiva dricksvattnet gjorde att bly började läcka i stor omfattning från serviserna. I oktober 2015 kopplades flodvattnet bort och Flint gick tillbaka till att använda vatten från Huron, via vattenverket i Detroit. Då kom nästa problem, vattenledningarna fortsatte att släppa ifrån sig blypartiklar, vattnet var fortfarande blyförgiftat och gick inte att använda.

6 000-12 000 barn beräknas ha blivit exponerade för farligt höga blyhalter. Vattenproblemen misstänks också ha orsakat ett utbrott av legionärssjuka där minst tio personer avled.

Först under våren 2017 har blyhalterna i Flints dricksvatten sjunkit under amerikanska statens gränsvärden. 

Flint har cirka 100 000 invånare. Dåvarande presidenten i USA, Barack Obama, utlyste en nationell nödsituation i Flint när skandalen blev känd. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid