Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Råån vid Helsingborg. FOTO: Creative Commons CC.

Vatten från dagvattendammar orsakade fiskdöd

VA-aktuellt

Syrefattigt vatten från dagvattendamm har orsakat fiskdöd i Råån, söder om Helsingborg. NSVA ska nu arbeta med fortsatt provtagning och uppströmsarbete.

Under 2019 och 2020 har fiskdöd inträffat i Råån vid två tillfällen. Fiskdöden bedöms nu ha orsakats av syrefattigt vatten från en dagvattendamm och i kombination med ett lågt vattenflöde i ån. Det visar en utredning som Ekologigruppen har utfört på uppdrag av kommunalägda VA-bolaget NSVA.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid