Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Västerås stad

Västerås stad anlägger ännu en våtmark

VA-aktuellt

I Västerås fortsätter satsningarna på våtmarker för vattenrening och biologisk mångfald. Nu gäller det Rönnby våtmark där anläggningsarbetena påbörjas i september.

Det anläggs en ny våtmark strax öster om Rönnby i Västerås. Västerås stad har fått statliga bidrag ur den lokala naturvårdssatsningen (Lona) för att anlägga en våtmark där.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid