Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

VA-tillkännagivande kostsamt i glesbygd

VA-aktuellt

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med välfungerande enskilt avlopp inte ska kunna tvingas till anslutning till kommunalt VA. Ett beslut kan bli kostsamt för glesbygdskommuner. Frågan om anslutning av enskilda avlopp är komplex och påverkas av EU:s avloppsdirektiv och Ramdirektiv för vatten.

Uppdaterad 210504 Kl 08:15. Efter att en majoritet i riksdagens civilutskott ansett att tvånget att ansluta sig till det kommunala VA-nätet bör tas bort, under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven, så har ett tillkännagivande riktats till regeringen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid