Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Conny Larsson. FOTO: Sobona

VA-branschen satsar på Vattenuppropet

Cirkulation 3/20

Vattenuppropet är en satsning som snart går in på tredje året. Genom att tänka kreativt och strategiskt vid rekrytering ska branschen uppmuntras till att hitta ­människor med kunskaper som annars inte upptäckts. Nu ska de människorna få chansen och VA-branschen ska få chansen att dra nytta av dem.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Vattenuppropet ska ge kommunala företag och även förvaltningar verktyg för att öka mångfalden i organisationen. Conny Larsson är projektledare för inkluderande kom­petensförsörjning hos de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

– Bakgrunden till Vattenuppropet är att vårt branschråd för Vatten och Miljö, där VA  ingår tillsammans med renhållning och återvinning. Branschrådet inom VA och miljö har lyft frågan om kompetensförsörjning. Det lirar väldigt bra med mitt arbete som handlar om att bredda rekryteringen och synliggöra de behov som finns i de här branscherna.

Vad innebär att bredda rekryteringen?

– Det finns egentligen tre delar på arbetsmarknaden. Man säger att det finns en kompetensbrist. Samtidigt finns det till viss del utanförskap och det finns arbetslöshet och en matchningsproblematik. Speciellt när det gäller nyanlända så är det svårt att synliggöra vad utrikesfödda har för kompetenser med sig som skulle kunna fungera inom VA-branschen. Eftersom det glappet finns mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är jag övertygad om att det viktigaste vi kan göra för att bredda rekryteringen är att synliggöra vad det är för behov som finns, och hur vi kan synliggöra de personerna.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Ni har skapat en verktygslåda för hur man kan arbeta med de här frågorna.

– Den innehåller nio verktyg som följer hela processen för arbete och som inkluderar kompetensförsörjning. Den viktigaste delen är att verkligen vilja arbeta med att bredda rekryteringen och hur det går till strategiskt och långsiktigt. Det är en sak att driva saker i projektform och en helt annan sak att se alla sorters insatser som är olika typer av insteg i ett system.

Yrkesprofiler och validering verkar vara två nyckelord här?

– Det är det definitivt. Vi började för flera år sedan med att försöka skapa praktikplatser, yrkesintroduktionanställningsavtal och olika former av insteg. Men de används inte och det erbjuds inte praktikplatser i den utsträckning som skulle behövas. Även om man hittar personer finns det ingen systematik för att hitta personer kontinuerligt i en breddad rekrytering. Vi behöver synliggöra detta i nationella yrkesprofiler. Vi började med återvinning och energi och under fjolåret såg vi samma behov av att lyfta fram vad det är man behöver inom VA. Vi har tillsammans med branschen valt ut tre yrkesroller där vi kartlagt vad du behöver kunna, vad du gör i arbetet och sedan klassificerat det.

– Alla yrkesutbildningar i Sverige är definierade i samma format. Det ger en möjlighet att i samma system kunna arbeta både med att utveckla befintlig personal, introducera nya medarbetare och skapa olika former av insteg. Vi har tagit fram yrkesprofiler för driftekniker inom vattenverk, reningsverk och ledningsnät. Sedan har vi en något enklare profil för mätartekniker. Bakgrunden till mätartekniker är att det är en något enklare del som ofta inte kräver säkerhetsklassning. Det kan vara en utmaning för utrikesfödda ibland, beroende på hur länge man varit i Sverige.

Hur gör de som vill ansluta sig till Vatten­uppropet?

– Det går bra att kontakta mig direkt eller komma på vår introduktionsdag den 27 augusti. Det går att hoppa rätt in och vi gör det här tillsammans med Svenskt Vatten. Projektet har också stöd av Tillväxtverket. Validering inom VA kommer fortsätta efter projektet med delfinansiering av Tillväxtverket. Vattenuppropet rullar vidare oaktat projektet med stöd av Tillväxtverket.

Annons Wateraid