Annons Kamstrup 2024

Utvärdering av ett fullskaligt fjärde steg med sand- och kolfilter för avskiljning av mikroföroreningar

Internationell VA-utveckling 7/23

Ett första aktiverat kol-steg i Sverige för avskiljning av mikroföroreningar av olika slag har provats i fullskala. Kombinationen sandfilter och två olika kolfilter har studerats avseende effekten på 24 mikroföroreningar.

Text/Jörgen Hanaeus

Vid Degeberga trestegs avloppsverk har sand- plus kolfilter tillförts utgående, behandlat avloppsvatten i en treårig försöksverksamhet. Två kolsorter har provats efter sandfiltret och förmågan att avskilja 24 mikroföroreningar har följts under perioden. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid