Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mattias Höglund VD, Pollex AB, COO och Hållbarhetsansvarig, No Dig Alliance. FOTO; Pollex

Utan schaktfritt inga nettonollutsläpp 2045

Cirkulation 6/23

Klimatförändringarna är en av vår tids mest avgörande utmaningar. Vi står inför en nödvändig övergång från fossila bränslen till förnybar energi, och måste ställa om hela vårt samhälle för att nå nettonollutsläpp år 2045. Utan schaktfria metoder kommer det att vara en omöjlighet för anläggningsbranschen.

Text/Mattias Höglund/Pollex AB

VA-branschen står för närvarande med utmaningar upp till midjan, och värre kommer det att bli. Den ökade belastningen på våra system och infrastruktur, tillsammans med förändrade väder- och klimatförhållanden, har gjort läget mer eller mindre akut. Särskilt oroande är ökande lokala nederbördsmängder, höjda havsnivåer och ökad torka. Betydligt högre krav ställs nu på VA-infrastrukturen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid