Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Uppsala Vatten och Avfall

Uppsala Vatten mot Försvarsmakten i Mark- och Miljööverdomstolen

VA-aktuellt

På tisdag den 28 november inleds domstolsförhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har i nuläget stämt Försvarsmakten på 215 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012 och som fortfarande läcker ut från Försvarsmaktens fastighet. 

Text/Erik Winnfors Wannberg

– Det handlar om att få ersättning och få Försvarsmakten att ta ansvar för den PFAS-förorening på Försvarsmaktens mark som fortsätter förorena Uppsalas grundvatten. Som det är nu får Uppsalaborna betala för Försvarsmaktens ointresse att sanera efter den egna verksamheten, och det kan inte vi acceptera, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid