Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hans Holmström

Tysk slamförbränning för fosforåtervinning

Cirkulation 4/22

I Tyskland ska fosfor i slam återvinnas senast år 2029 eller 2031, beroende på renings­verkets storlek. Efter år 2032 förväntas slamanvändning med dess organiska innehåll intakt nästan helt upphöra. På en konferens hösten 2021 diskuterades främst ­slamförbränning för att få en aska som sedan kan användas till fosforåtervinning.

Text/Hans Holmström/Internationell VA-utveckling

Trenden pekar tydligt mot stora regionala monoförbränningsanläggningar. Idag produceras ca 7,5 x 106 ton TS, som dock förväntas minska till ca 6,5 x 106 ton TS år 2040. Här avses originaltorrsubstans som troligen betyder TS-mängd innan eventuell minskning genom t ex rötning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid