Annons Kamstrup 2024

Torget i Trosa. FOTO: Trosa kommun

Trosa bygger ledning till Syvab

VA-aktuellt

Nu har det första symboliska spadtaget tagits för en ny överföringsledning från Trosa kommun i Sörmland till Syvab och Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Trosa kommun planerar för att driftsätta den nya överföringsledningen till Himmerfjärdsverket år 2026 och då samtidigt avveckla de två befintliga reningsverken i Vagnhärad och Trosa. Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Beslutet togs 2021 efter utredningar där huvudalternativen med ett nytt eget reningsverk respektive överföringsledning till Syvab sågs över.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid