Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Trosa ansluts till Syvab

VA-aktuellt

Trosa kommun kommer att ansluta sig till Syvab och Himmerfjärdsverket för att lösa kommunens avloppsfrågor. Det formella beslutet tas den 29 april.

Efter flera års arbete har Trosas politiker kommit till en överenskommelse angående framtida avloppslösning. Kommunens Teknik- och servicenämnd har presenterat en utredning där huvudalternativen med ett nytt eget reningsverk respektive överföringsledning till Syvab har utretts.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid