Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Temperatureffekter och återväxt för bakterier vid desinfektion med permyrsyra och natriumhypoklorit

Internationell VA-utveckling

Natriumhypoklorit är sedan länge en vanlig desinfektant vid vattenbehandling. Här jämförs den med permyrsyra och aspekterna temperatur och bakteriell återväxt undersöks.

Text/Jörgen Hanaeus

Natriumhypoklorit används frekvent för vattendesinfektion, den är effektiv och relativt billig. Klorerat organiskt material är dock en oönskad biprodukt varför motiv finns att undersöka alternativ. Permyrsyra kan vara ett sådant.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid