Annons Kamstrup 2024

FOTO: Skanska

Tammerfors nya reningsverk miljardprojekt

VA-aktuellt

Tammerforsregionen i Finland storsatsar på ett helt nytt reningsverk och avloppssystem. Nordiska Investeringsbanken NIB har avtalat om ett möjligt lån på 150 miljoner euro, motsvarande 1,6 miljarder kronor.

Ett helt nytt centralt reningsverk för Tammerforsregionen, med bland annat desinfektion av utgående vatten, ska ersätta tre äldre reningsverk. Låneramen med en löptid på 30 år ger Tammerforsregionens centralreningsverk möjlighet att använda finansiering från NIB för att finansiera ett underjordiskt reningsverk som ska sprängas in i Sulkavuori i Tammerfors. Det renade utloppsvattnet förs via en bergtunnel från Sulkavuori till Vihilahti och vidare genom ett utloppsrör ut i sjön Pyhäjärvi.

Projektet ska minska avloppsbelastningen på Pyhäjärvi och vattensystemet nedströms och ska förbättra hygienförhållandena i Pyhäjärvi och i Lempäälä vattensystem nedströms Hiidenvuolle vattendrag.

Reningsverket kommer att byggas som en aktivslamanläggning enligt simultanfällningsprincipen, med mekanisk, kemisk och biologisk avloppsrening. Det renade utloppsvattnet desinficeras med UV-behandling. Byggarbetena i Sulkavuori har inletts och reningsverket förväntas vara i drift 2024.

De nuvarande reningsverken i Viinikkala och Rahola i Tampere samt reningsverket i Lempäälä kommer att läggas ner. De tre reningsverken ligger mitt i samhällsstrukturen vid värdefulla strandområden. De landområden som blir lediga möjliggör betydande kompletterande planläggning i både Tammerfors och Lempäälä, vilket anses vara lönsam användning av hållbara kommunala resurser.

Skanska har fått ett avtal för det omfattande tunnel- och utgrävningsprojektet i ett kontrakt värt 60 miljoner euro, motsvarande 630 miljon kronor.

Tammerfors centralreningsverk är ett samprojekt mellan kommunerna Kangasala, Lempäälä, Birkala, Tammerfors och Vesilahti samt vattenbolaget Ylöjärven Vesi Oy. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid