Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Klara Westling Svenskt vatten. FOTO: Johan Bävman

Svenskt Vatten samverkar för Ukraina och Polen

VA-aktuellt

Svenskt Vatten inleder ett samverkansprojekt med flera organisationer i Ukraina och Polen för att förbättra vattenmiljön i floden Wisla:s avrinningsområde.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Branschorganisationen Svenskt Vatten deltar i Clean Baltic Source – Wastewater Treatment in Lviv and Volyn Oblasts. Det är ett samverkansprojekt mellan Svenskt Vatten, polska State Water Holding Polish Waters och flera andra lokala och regionala ukrainska organisationer. Syftet är att förbättra den ekologiska statusen i floden Wislas avrinningsområde. Inriktningen är på kunskapsutbyte och förbättrad avloppsrening.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid