Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Stora VA-investeringar väntar i Bengtsfors

VA-aktuellt

Bengtsfors kommun står inför viktiga vägval inom VA-försörjningen. Kommunsstyrelsen ska nu ta ställning till en vatten- och avloppsplan för kommande år.

Bengtsfors kommun står inför stora VA-investeringar under de närmaste 20 åren. Kommunens nya VA-plan beskriver olika alternativ för utveckling och underhåll av VA-anläggningarna. 

”Det systematiska saneringsarbete som har påbörjats och för vilket 15 miljoner kronor avsätts i budgeten årligen måste fortsätta”, konstateras inledningsvis.

Idag har kommunen sex reningsverk och fem vattenverk och en mängd överföringsledningar. Vattenverken i Lästvik, Grean och Bäckerfors har stora upprustningsbehov jämte reningsverken i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed, Bäckefors och Gustavsfors. Även ett par överföringsledningar behöver bytas. I tre olika scenarier beskrivs möjliga lösningar med bibehållen struktur jämfört med nya lösningar med centrala lösningar. Investeringsnivåerna i de olika alternativen ligger på 125-200 miljoner kronor under den kommande tio-årsperioden. (EW) 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid