Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Stora investeringar väntar Enköpings VA

VA-aktuellt

Enköpings kommun har antagit en VA-plan. Sannolikt behövs både ett nytt vattenverk och ett nytt reningsverk inom de närmaste tio åren.

Måndagen den 8 juni antog kommunfullmäktige Enköpings kommuns nya vatten- och avloppsplan (VA-plan). Den är tänkt att bidra till en heltäckande, långsiktig och hållbar planering av kommunens vatten och avlopp, både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Planen har tagits fram enligt Länsstyrelsen i Stockholm och enligt Havs- och vattenmyndighetens manual för kommunal vatten- och avloppsplanering.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid