Annons Kamstrup 2024

Nya Sicklaanläggningen, Stockholm. Bild: Stockholm Vatten & Avfall

Stockholms framtida avloppsrening på återremiss

VA-aktuellt

Oppositionen i Stockholms stad valde vid ett kommunfullmäktigemöte den 19 februari att skicka förslaget om att godkänna kraftiga kostnadsökningar i projektet Stockholm Framtida Avloppsrening, på återremiss. Oppositionen vill ha förtydliganden om vad de kraftiga kostnadsökningarna beror på.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Måndagen den 19 februari 2024 skulle kommunfullmäktige i Stockholm stad fattat beslutet om att öka investeringsbudgeten för Stockholms framtida avloppsrening, till 19,5 miljarder kronor (i prisnivå mars 2023), en kostnad som är 13 miljarder högre än projektets första budget 2014.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid