Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Kari Kohvakka

Stockholm Vatten väljer Purac

VA-aktuellt

Det blir Purac som får det stora kontraktet för processutrustning till Henriksdals reningsverk i Stockholm. Kontraktet är det största i företagets historia.

Stockholm Vatten har skrivit kontrakt med Purac AB, med säte i Lund, för ombyggnaden från den nuvarande anläggningen med biologisk rening med konventionell aktivslam teknik, till den kommande MBR-anläggningen, Membrane Bio Reaktor.

Purac ska leverera processutrustning till den biologiska reningen, inkluderande pumpar, luftningssystem, blåsmaskiner, silar och rörsystem. Projektet kommer att genomföras i fyra etapper och ska vara färdigt 2022. Kontraktssumman på cirka 400 miljoner kronor är det största avtalet i Puracs historia.

Ombyggnad av Henriksdal är en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening som utöver Henriksdalsombyggnaden bland annat omfattar nedläggningen av Bromma reningsverk och en överföringstunnel på 14 kilometer för att få avloppsvattnet från Bromma till Henriksdal. Membrantekniken är mer utrymmeseffektiv än tidigare teknik och enligt Stockholm Vatten kommer 40 procent mer kväve och 33 procent mer fosfor kunna renas från avloppet. Dessutom får man bättre möjligheter att rena avloppet från till exempel läkemedelsrester. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid