Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stefan Blomqvist. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Stefan Blomqvist tar emot Avlopp och Kretslopp-priset

VA-aktuellt

Stefan Blomqvist vid Österlen VA mottog idag torsdag Avlopp och Kretsloppspriset 2024 vid konferensen Vak 2024 som hålls i Sundsvall.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Stefan Blomqvist får Avlopp och Kretsloppriset för sitt framsynta och idoga arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Stefan Blomqvist är avdelningschef för Teknik och projekt vid Österlen VA och får priset för sitt arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt för Österlens VA att återvinna det genom bevattning eller infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet. Av Sveriges idag sex fungerande reningsverk för läkemedelsrening, finns tre hos Österlen VA.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid