Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

filmning med robot. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Statusbedömning av ledningsnätet får stöd

VA-aktuellt

Ett projekt kring statusbedömning av ledningsnät får 9,6 miljoner kronor från Vinnova.

Syftet med projektet Statusbedömning för ledningsnät är att ta fram metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarana att ingripa innan en skada sker, istället för efter den har uppstått. Metoderna ska varken kräva avbrott i drift eller uppgrävning, allt ska ske schaktfritt. 

– Statusbedömning för ledningsnät gör det lättare för ledningsnätägare att underhålla sina nät och bevara nätens höga värden. Det är särskilt roligt att så många fjärrvärmebolag och VA-verksamheter valt att samverka för att öka innovationstakten i sina branscher, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sweden Water Research, i ett pressmeddelande.

I ett samarbete mellan forskare, privat näringsliv och VA- och fjärrvärmebolag utvecklas och testas fem nya metoder och tekniska lösningar. I slutsteget ska en statusbedömningstjänst skapas som visuellt kan visa för ledningsägaren precis var en nedgrävd ledning är försvagad så att förebyggande underhåll kan ske.

– Det här är ett av de mest gedigna projekt jag varit med om. Vi har ett tydligt och angeläget problem som söker en lösning, vi har med behovsägarna (ledningsnätägarna) för omkring en tredjedel av Sveriges hushåll. Vi har med forskare och inte minst innovatörer med lovande nya lösningar. Att stå så här starkt på alla tre ben är lite unikt, säger Jesper König från Lunds universitet LU Open som är projektledare för Statusbedömning för ledningsnät.

En dataplattform ska skapas med historisk data om specifika ledningar, men även data från externa källor som klimat, trafik med mera. Detta ska kombineras med data från de fem olika metoderna hos individuella ledningar för att få fram en tydligare bild på ledningens status. Plattformen utgör själva verktyget för statusbedömningen. Två testplatser ska upprättas för att bygga upp plattformen, hos Kraftringen respektive Göteborgs stad Kretslopp och Vatten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid