Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Robin Trankell är produktionsteknikchef på Roslagsvatten. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Smartare VA när info kan användas

Cirkulation 3/22

VA-branschen måste bli smartare och samarbeta mer. Det finns ingen mening med att alla ska uppfinna hjulet när det redan är uppfunnet och går att hitta, inte minst på industrisidan. Roslagsvattens nya grupp för Produktionsteknik ska göra praktisk digitalisering enklare.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Digitalisering på alla plan ger stora möjligheter för VA-drift. Informationen finns i anläggningarna, det gäller att hitta den och att paketera den så att den kan användas effektivt.

– När man väl börjar att digitalisera är det ett evighetsarbete, säger Robin Trankell, sedan två år tillbaka produktionsteknikchef på Roslagsvatten norr om Stockholm.

Fokus för Produktionsteknik är att vara en stödfunktion inom digitalisering och informationshantering. Robin Trankell har tidigare arbetat inom energisektorn med såväl vattenkraft som förbränning. Han vill förstå den VA-bransch han nu hamnat i och ta med sig den erfarenhet han har från vinstdrivande branscher. Under två år har han arbetat hårt med att skapa kontaktnät. Att det varit under pandemiperioden har inneburit både för- och nackdelar.

– Det är tydligt att alla i branschen är på väg åt samma håll, även om de har kommit olika långt och det går olika fort, säger Robin Trankell när vi träffas hemma hos honom en solig marsdag utanför Rimbo, några mil från arbetsplatsen hos Roslagsvatten i Åkersberga.

Han listar några mål för den digitalisering som Roslagsvatten vill uppnå:

• Information ska vara lätt att hitta.
• Information ska vara lätt att flytta. Den ska inte finnas inlåst i stuprör utan de som behöver den ska ha den tillgänglig.
• Information ska vara lätt att analysera och visualisera.

Som exempel ska det finnas en informationsmodell om kring pumpstationer. I arbetet med bolagets pumpstationer ska information finnas tillgänglig om hur de ser ut, hur de är konstruerade, hur kostnader och drift är och fungerar, på ett enkelt och överblickbart sätt.

– Vi måste hålla reda på vår egen information utan att för den skull ge alla våra pengar till ett enda utomstående företag. Vi behöver använda standarder och lösningar som redan är beprövade. Tillsammans med andra VA-bolag och kommuner ska vi då utbyta information om till exempel reservdelslager, säger Robin.

Roslagsvatten som kommunalägt bolag har inget intresse av att ta fram lösningar som enbart de själva skulle ha nytta av, menar han. Istället ska den offentliga sektorn kunna ställa gemensamma krav på industrin om vilka lösningar som behövs.

Robin understryker att utbyte av information går att göra på ett säkert sätt. Även när kraven på skydd är höga.

Den relativt nystartade gruppen för Produktionsteknik hos Roslagsvatten är inte en IT-avdelning. Robin uppskattar att bara 20 procent av arbetet handlar om tekniska lösningar. Huvuddelen handlar istället om organisation och om samarbete. Gruppen arbetar med att få upp frågorna på agendan, söka samarbeten och stödja andra delar av organisationen.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Man tar steg tillsammans. VA-experterna får sedan visa vad informationen kan användas till, säger Robin.

Starten till flera små samarbeten med andra VA-organisationer är i sin linda. Det handlar kommunala VA-aktörer, universitet och även inom näringslivet.

– Ligger vi i fas med varandra så kan vi jobba tillsammans. Allt hålls inom en gemensam standard för digital informationshantering, IEC/ISO 81346.

Begreppet smart VA har mycket kommit att handla om informationsinsamling på ledningsnätet, vilket är en viktig del. Samtidigt behövs den digitala informationshanteringen över hela VA-området. Enormt mycket information går att samla i processer, i fysiska anläggningar och i administrationen.

– Vi vill via offentlig upphandling få tillgång till den systeminformation som genereras hos oss. Vi ska inte tillåta att enskilda leverantörer låser in oss i deras egna system, säger Robin.

Han förklarar att till exempel en pumptillverkare idag får ut enormt mycket information om pumpens drift men att den hanteringen inte ska behöva gå över leverantörens system utan kan integreras direkt hos användaren.

– Jag kom på en liknelse häromdagen. När du handlar på ICA, Konsum, Willys eller liknande, så sparar de alla separat information om dig i syfte att försöka tjäna så mycket pengar som de kan på dig som individ. Om du istället haft tillgång till all din information om vad du handlar på respektive butik, så skulle du kunna bestämma vilka varor du ska köpa var för att minska dina kostnader och handla rätt sak på rätt plats, förklarar Robin.

Produktionsteknik hos Roslagsvatten ligger inom Drift och underhåll för att underlätta vardagen för den personalen. Just att det är en stödfunktion inom företaget och inte ett projekt, ska kunna göra digitaliseringen till en mer hållbar och integrerad del av verksamheten på sikt.

– Vi kan lösa behov, påpekar Robin.

Under coronaperioden har studiebesöken hos andra fått lösas digitalt men intresset världen över är stort och utvecklingen av digitala möten gör många erfarenheter mer tillgängliga.

– Det finns anläggningar i såväl Frankrike som i Filippinerna som arbetar på det här sättet. Vi vill nu ha kontakt med så många som möjligt för att hitta samarbeten och möjligheter, säger Robin.

All den information som redan idag samlas i alla delar av en VA-verksamhet gör ingen eller mycket begränsad nytta, om den inte arbetas med på rätt sätt. Robin Trankell är övertygad om att det går åt rätt håll.

– Inom ett år borde Roslagsvatten ha kunnat skapa ett väldigt lyft inom området.

Annons Wateraid