Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Wido Waelput

Smarta lösningar för marknad i förändring

Cirkulation 1/19

Kommunal och industriell vattenrening är på väg in i en era med stora förändringar med viktiga uppdateringar av lagstiftningen och krav på kostnadsbesparingar. Detta sätter en allt större press både på den åldrande infrastrukturen och driftskostnaderna. Att ta sig an dessa utmaningar och hitta vägen mot en framgångsrik framtid kräver att alla intressenter anstränger sig extra för att åtgärda befintliga brister och tillvarata de möjligheter som nya digitala innovationer och affärsmodeller kan erbjuda.

Text/Wido Waelput & Riikka Timonen/Kemira

Stora förändringar är på gång inom den europeiska lagstiftningen. En stor del av den nuvarande lagstiftningen för vattenrening i Europa härstammar från 1990-talet. Sedan dess har tekniken tagit stora kliv framåt samtidigt som allmänhetens kunskaper om miljön med frågor som rör klimatförändringar och vattenkvaliteten i allmänhet har ökat kraftigt. EU genomför just nu en större revision av ramdirektivet för vatten och tillhörande lagstiftning, till exempel direktiven om dricksvatten och avloppsvattenrening.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid