Annons Kamstrup 2024

En systemillustration över Maxima. ILL: VA SYD

Skånekommuner beslutar om Maxima

VA-aktuellt

Nu skickar VA Syd ut investeringsavtal för godkännande till skånska kommuner, för beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det regionala avloppsreningssystemet Maxima ska kunna hantera avloppsvatten från 700 000 personer i sydvästra Skåne. Nu skickar VA Syd:s förbundsfullmäktige ut ett investeringsavtal till de medverkande kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid