Annons Kamstrup 2024

Genom att sammanställa olika kartor går information att kombineras. FOTO: Geo Jango/Unsplash

Sekretess för skyddsområden tolkas olika

Cirkulation 3/24

För hög sekretess kring vattenskyddsområden och vattentäkter kan göra att säkerheten blir lägre, istället för högre som är avsikten. Sekretessläget har skärpts rejält de senaste åren och mer på vissa håll än andra, så att det ibland inte är givet vad som gäller. Föreskrifter och gränser når inte alltid ut till fastighetsägare och aktörer.

Text/Tomas Carlsson

Nya vägledningar och riktlinjer kring vattentäkter gör att öppenheten på sina håll nu är mycket mindre än för fem-sex år sedan. Det skiljer sig också mycket mellan olika län och kommuner, vilket kan ställa till det, inte minst för konsulter som jobbar med projekt i många län. Men ett arbete pågår för skapa mer enhetlighet mellan länen genom stödjande dokument på initiativ av länsstyrelsernas chefsjuristnätverk.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid