Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bangladesh. FOTO: WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Sanitetsarbetare uppmärksammas på Världstoalettdagen

VA-aktuellt

Genom Världstoalettdagen den 19 november ska medvetenheten öka om att cirka 1,7 miljarder människor jorden runt saknar tillgång till säker och värdig toalett. Den offentliga VA-sidan i Sverige tar samtidigt chansen att kampanja för bättre toalettvett.

I samband med Världstoalettdagen tar biståndsorganisationen Wateraid chansen att också rikta uppmärksamheten mot en del av de som arbetar med sanitet i länder där arbetarskydd inte är någon prioriterad fråga. I en ny rapport (The Forgotten Frontline Workers) om villkoren för miljoner sanitetsarbetare som i många länder arbetar under fruktansvärda förhållanden. Det handlar bland annat om att hantera män­sklig avföring helt utan sky­ddsutrust­ning som hand­skar eller mun­skydd. Trots det er­b­juds de inte möj­lighet att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten på ar­betet. Rapporten visar på såväl ovärdiga som hälsovådliga arbetsförhållanden i bland annat Indien, Bangladesh och Nepal.
– Idag sak­nar 1,7 mil­jarder män­niskor i världen till­gång till en toalett. Det or­sakar bar­nadöd­lighet, kol­er­aut­brott och män­skliga katas­tro­fer. Det är helt up­pen­bart att världen be­höver fler toalet­ter. Men det får inte ske på bekost­nad av sanitet­sar­betares vil­lkor. Våra samhällen fungerar på grund av det ar­bete som de ut­för, och de måste sky­d­das. Både av sky­ddsutrust­ning som hand­skar och mun­skydd, men också av lags­tift­ning och so­ciala sky­ddsnät. Allt an­nat är ett svek mot de­ras rät­tigheter, säger Anna Nils­dot­ter, generalsekreterare för Wateraid Sverige, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid