Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Sandviken energi säkrar genom digitalisering

VA-aktuellt

Sandviken Energi arbetar för att genom digitalisering och automatisering säkra kommunens dricksvattenförsörjning. Det handlar om datainsamling, modellering och övervakning.

Genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till kran ska dricksvattenförsörjningen i Sandviken bli effektivare och tryggare.

– Vi ser projektet som en viktig del i att säkerställa en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning i en framtid med ett förändrat klimat. Vi arbetar mot en effektiv och automatiserad dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna och förblir en grundläggande del i det hållbara samhället. Genom att använda digital teknik kan vi få möjligheten att i tidigt skede förutspå förändringar och utefter förutsättningarna optimera leveransen av dricksvatten till våra kunder, säger Niclas Reinikainen, vd för Sandviken Energi, i ett pressmeddelande.

När klimatet ändras, ändras råvattentillgången och kvaliteten på vattnet. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året ska dricksvattenförsörjningen kunna effektiviseras. Ett exempel är att det under vissa delar av året är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena, då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.

Projektet kommer både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg, där modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy, för att Sandviken Energi mer effektivt ska kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

Hela projektet genomförs i samarbete mellan Sandviken Energi och IVL Svenska Miljöinstitutet, med finansiering från Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.

– Produktionen av dricksvatten börjar långt utanför dricksvattenverkets väggar – i den hydrologiska cykeln. Genom att bedriva en dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna ökar uthålligheten för hela systemet, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalanse kring Rökebo vattenverk, vilket ska trygga dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv. Detta innebär ett integrerat molnbaserat system för insamling, modellberäkning, övervakning, visualisering och distribution av data. Projektet ska också använda ny och säker teknik för produktionsprocessen i Rökebo vattenverk som effektiviserar produktionen och minimerar kemikalieförbrukningen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid