Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Samlokalisering av fjärrvärme och reningsverk

VA-aktuellt

Ulricehamns energi vill samlokalisera reningsverk och fjärrvärmeverk till ett gemensamt område i Vist. Hela anläggningen beräknas kunna vara klar år 2035.

Ulricehamns nya Energi- och miljöcenter kan bli kommunens största infrastruktursatsning någonsin. I tre steg ska först ett nytt fjärrvärmerk byggas (2020), tio år senare ska reningsverket flyttas till Vist och 2035 ska ett andra fjärrvärmeverk kunna byggas för att möta befolkningsutvecklingen. Hela satsningen beräknas till en investering på cirka 400 miljoner kronor. Styrelsen i Ulricehamns energi lämnar i nästa vecka in en begäran för planbesked.

Reningsverket i Ulricehamn har länge varit föremål för en flyttningsdiskussion. Som på många andra platser så vill man ha bort reningsverket från centrum. Från Ulricehamns energi ser man stora samordningsfördelar med att samlokalisera fjärrvärmeverk med reningsverket när det gäller utnyttjande av restvärme från avloppsvattnet, förbränningsanläggning för slam med mera. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid