Annons Kamstrup 2024

Provtagningspunkter på vattenverk. (Arkivbild) FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Samlat om förutsättningslös analys

VA-aktuellt

För att förbättra provtagning och kontroll av förorenat vatten, har Livsmedelsverket utvecklat en analysmetod som ska kunna leta efter “allt”, till skillnad från riktade analyser som bara letar efter klassiska kända föroreningar. Livsmedelsverket har nu samlad information till den som kan behöva använda metoden.

Vid vattenkriser kan det vara viktigt att leta brett efter föroreningar, med förutsättningslös analys. Testmetoden ”förutsättningslös analys” har utvecklats under flera år och har enligt Livsmedelsverket hjälpt ett antal verksamheter vid kris. Genom att kunna upptäcka oväntade och okända ämnen ökar Sveriges beredskap att förhindra kriser som rör dricksvatten. Den nya metoden är tänkt som ett komplement till den typ av metoder som söker efter kända föroreningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid