Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Gustav Svensson/Aerial

Samarbete kring vattenskyddsområde

VA-aktuellt

Sex kommuner längs Göta älv samarbetar om ett förslag till nytt vattenskyddsområde längs älven. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Drygt 700 000 människor är beroende av Göta älv och Vänersborgsviken för sitt dricksvatten. Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har genom Göteborgsregionen (GR) samarbetat kring Göta älvs och Vänersborgsvikens dricksvatten sedan 2011. Tillsammans har de tagit fram ett förslag till nytt gemensamt vattenskyddsområde. Det nya skyddsområdet ska minska risken för föroreningar som kan störa, eller i värsta fall omöjliggöra, vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten. Samtidigt stärks skyddet av Göteborgs vattentäkt som redan idag har ett vattenskyddsområde. Arbetet är i linje med EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som slår fast att vattenkällor ska skyddas.

I delar av vattenskyddsområdet finns det skyddsföreskrifter som reglerar vad man inte får göra. Dessa har utformats med hänsyn till vattentäktens specifika karaktär med fokus på det nutida och framtida skyddsbehovet. Reglerna kompletterar annan lagstiftning och gäller både företagare och privatpersoner. Bland de aktiviteter som regleras finns exempelvis utsläpp av spillvatten, kemiska växtskyddsmedel och hantering av kemikalier. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid