Annons Kamstrup 2024

Med »hajtänder« i en säkerhetssele blir alla klättringar säkra för Torbjörn Ahl, skyddsombud i MTG-området. FOTO: Tomas Carlsson

Säkerheten på plats i VA-branschen

Cirkulation 4/24

Det är sällan brist på säkerhetsutrustning i svenska VA-organisationer. Arbetsmiljö och skaderisker är istället starkt kopplade till nivån på kunskap, utbildning, dagliga diskussioner och personligt ansvar. Branschen verkar enig om att förbättringar i arbetsmiljö och säkerhet har gått rejält framåt de senaste fem åren i VA-Sverige.

Text/Tomas Carlsson

VA-branschen i Sverige är numera lyckligtvis förskonad från arbetsolyckor med dödlig utgång, men sådana sker ibland i angränsande industribranscher med liknande riskprofil. Men personskador sker och enligt en sammanställning som IVL Svenska miljöinstitutet gjort om arbetsmiljö inom VA förekommer fallskador från höjd eller i samma plan, skär-, bränn- och klämskador, samt gas- och kemikalietillbud.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid