Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från film utlagd på Telegram.

Ryska hackerattacker mot VA-anläggningar i USA och Polen

VA-aktuellt

En rysk hackergrupp pekas ut för cyberattacker mot dricksvatten- och kraftanläggningar i Polen, Frankrike och USA. Gruppen har publicerat videor på hur de kontrollerar automationssystem vid dricksvattenanläggningar i USA. En dricksvattenanläggning i Texas, USA drabbades av en ofrivillig översvämning i januari.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Experter från det amerikanska Google-ägda cybersäkerhetsföretaget Mandiant varnar för att cyberattacker mot dricksvattenanläggningar i USA och Polen ska ha utförts av en grupp knuten till den ryska staten. Även en vattenkraftanläggning i Frankrike ska ha utsatts. Angreppen har publicerats och filmer har visats på sociala medieplattformen Telegram av Cyber armyofrussia_Reborn, en identitet som kopplas till den ryska militären genom gruppen Sandworm. 

På en video utlagd på Telegram ses hur värden för brunnspumpar manipuleras i samhället Abernathy, Texas.  Mandiant skriver i en rapport att de inte kan ge en oberoende verifiering av ursprunget till attackerna men sammantaget så pekar spåren till gruppen kopplad till den ryska militären.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cyberattacken i Abernathy misslyckades då de ansvariga lyckades behålla kontrollen över anläggningarna. I närliggande Muleshoe fick en parallell cyberattack ett vattentorn att svämma över, staden utlyste ett krisläge när vattnet forsade ut ur reservoaren. Muleshoe har cirka 5 000 invånare.

I en kommentar till amerikanska medier säger en företrädare för Muleshoe att incidenten löstes snabbt och att desinfektionssystemen fungerade under tiden.

Flera försök att komma in i dricksvattensystem rapporterades parallellt från flera småsamhällen i Texas.

– Det var 37 000 försök under fyra dagar att logga in i vår brandvägg. Hackningsförsöket misslyckades då staden pluggade ur systemen och driftade anläggningen manuellt, berättar Mike Cypert, tjänsteman i Hale Center, ett närliggande samhälle med bara 2 000 invånare, till Texas Tribune.

Läs mer:

Annons Wateraid