Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Roslagsvatten

Roslagsvatten planerar reningsverk

VA-aktuellt

Roslagsvatten norr om Stockholm inleder en ny förstudie på ett nytt reningsverk som kan komma att ersätta Margretelunds och Blynäs reningsverk. Samtidigt fortsätter diskussioner med regionala Käppalaförbundet om en eventuell anslutning dit via en bergstunnel. Samtalen går dock långsamt.

Roslagsvatten har under en längre tid fört samtal med Käppalaförbundet om en anslutning via en bergstunnel. Projektet har kostnadsberäknat till 1,1 miljarder kronor och en av frågorna är hur finansieringen ska fördelas.

– Diskussionerna med Käppalaförbundet går inte framåt så fort som vi har hoppats, det är många medlemmar inom förbundet som ska tycka till. Det viktigaste för oss är att säkra att österåkerborna och vaxholmsborna har en hållbar lösning för sin avloppsrening oavsett om det blir en anslutning till Käppala reningsverk eller om vi bygger eget, säger Frida Österdahl, chef för miljö- och kvalitet på Roslagsvatten, i ett pressmeddelande.

– För att inte tappa tid, ansöker vi under förstudien även om miljötillstånd då det är en tidskrävande process, fortsätter Frida Österdahl.

Margretelunds reningsverk är dimensionerat för 40 000 pe, Blynäs för 8 000 pe. Invånarantalet i Österåkers kommun och Vaxholm stad förväntas öka stadigt fram till 2030 – 2040. Det framtida avloppsreningssverket ska möta de behov som befolkningstillväxt medför, men även ytterligare skärpa kontrollen av miljöbelastande utsläpp såsom läkemedelsrester. För Vaxholms stad, som även vill erbjuda enskilda avlopp att ansluta, stärks kontrollen över den totala avloppsreningen ytterligare.

– Idag har våra befintliga reningsverk inte den kapacitet som krävs för att möta denna utveckling. Vi har sedan tidigare tillstånd att bygga ut Blynäs och Margretelunds reningsverk, men vi vill även utvärdera möjligheten att bygga ett helt nytt modernt reningsverk som kan ersätta dem, säger Frida Österdahl.

Förstudien förväntas avslutas under sista kvartalet 2019 och innefattar bland annat tillståndsansökan med tillhörande samråd, utvärdering av utbyggnad av befintliga reningsverk samt anläggningsutformning. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid