Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Ronneby häver förbud efter tio månader

VA-aktuellt

Ronneby kommun häver nu det bevattningsförbud som varit utlyst under tio månader. Enligt kommunen har den senaste tidens nederbörd gjort att vattennivåerna är under kontroll.

Ronneby kommun i Blekinge har under nästan hela det senaste året haft en kritisk situation när det gäller såväl yt- som grundvattennivåer. Ansvariga vid kommunala Ronneby Miljöteknik har flera gånger lyft frågan att en vattenransonering skulle kunna bli aktuell. Nu hävs istället bevattningsförbudet, även om det manas till fortsatt sparsamhet.

”Grundvattnet i Johannishusåsen, som kommer från Listersjöarna, har nu äntligen stabiliserats och vi ser tillfredställande nivåer i sjöarna. Tillförseln till grundvattnet är för första gången på länge, större än vad vi tar ut via Kärragården:s vattenverk och vi kan nu därför häva bevattningsförbudet.” Det skriver Ronneby Miljöteknik i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar de ansvariga att om det skulle visa sig att uttaget blir större än tillförseln till grundvattnet och nivåerna sjunker för mycket, så kommer bevattningsförbud åter införas.

Kärragården är Ronnebys centrala vattenverk som försörjer Ronneby, Ronneby hamn, Johannishus, Listerby, Kuggeboda och Saxmara. Råvattnet är konstgjort grundvatten från Johannishusåsen som förstärks med ytvatten från Listerbyåns vattensystem. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid