Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Risk för vattenbrist i 16 län

VA-aktuellt

Det finns nu risk för vattenbrist i hela 16 län under kommande månad. Detta enligt SMHI och SGU som utfärdat en varning på grund av låga grundvattennivåer eller låga flöden i vattendrag.

Enskilda brunnsägare bör vara uppmärksamma på vattentillgången och kommuner uppmanas att bevaka utvecklingen noggrant och överväga att vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen om det behövs.

Trots att nederbörden legat över genomsnittet i de flesta delarna av landet i år, så har den varit lägre för årstiden i östra Götaland, östra Svealand samt i delar av Norrlands inland. Samtidigt har temperaturerna varit högre än genomsnittet i hela landet.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Götaland, i stora delar Svealand och i Västerbotten. I de små magasinen är det de senaste månadernas nederbörd som spelar in. Det skulle behövas mycket mer regn än normalt för att få en normal grundvattensituation.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av landet, förutom i delar av Norrland där nivåerna är nära de normala. De låga nivåerna beror på ett nederbördsunderskott under ett till två år tillbaka. Betydligt större nederbördsmängder än normalt behövs under flera månader för att få en normal grundvattensituation.

De län där SMHI och SGU utfärdat risk för vattenbrist är:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg 
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Värmland 
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid