Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Riksrevisionen granskar vattenflöden

VA-aktuellt

Är statens styrning av arbetet med att leda bort vatten som kan orsaka översvämningar effektiv? Riksrevisionen ska i en granskning försöka svara på den frågan.

– Vi ska granska om statens arbete för att förebygga översvämningar genom avledning av vatten är effektiv. Vi ska också granska hur styrning och samordning mellan olika aktörer på området fungerar, säger riksrevisor Ulf Bengtsson i en kommentar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid