Annons Kamstrup 2024

FOTO: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Riksdagsinitiativ kring vattenåtgärdsprogram

VA-aktuellt

Regeringen bör pröva de svenska vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027, Det anser riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Beslutet togs den 22 september.

Regeringen bör se till att möjligheter till undantag vid klassificering av vatten utnyttjas och att platsspecifika bedömningar utförs, anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Udden i initiativet är riktad mot hur genomförandet av EUs direktiv för vatten påverkar vattenkraften men även vattenmiljö i stort tas upp.

De utskottet vill att regeringen ska:

  • pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027 för att säkerställa en god balans mellan samhällsekonomisk kostnad och miljömässig nytta som ligger i linje med riksdagens beslut om propositionen Vattenmiljö och vattenkraft samt livsmedelsstrategins mål.
  • säkerställa att vattenmyndigheterna tar hänsyn till alla nyttor som ramdirektivet för vatten listar vid normsättningen samt utnyttjar alla tillgängliga undantag för att klassificera vatten som “kraftigt modifierade” och tillämpa “mindre stränga krav” i exempelvis produktiva jordbruksområden, miljöer med höga kulturvärden och i de vattenförekomster där god ekologisk status förutsätter att kraftverket avvecklas eller ger påverkan på reglerkraft.
  • säkerställa att de miljöanpassningar som sker inte går ut över möjligheten att öka effekten i befintlig vattenkraft.
  • säkerställa att platsspecifika bedömningar av alla nyttor och konsekvenser görs med beräkningsgrunder som är vedertagna och transparenta samt att detta görs i samråd med berörda aktörer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid