Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Riksdagen vill ta bort anslutningstvång

VA-aktuellt

Riksdagen har riktat ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala VA-systemet.

Riksdagens civilutskott anser att tvånget att ansluta sig till det kommunala VA-nätet bör tas bort. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Tillkännagivandet, eller uppmaningen som riksdagen också sa ja till den 29 april, gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid