Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Rewaise

Rewaise söker vattenlösningar för Europa

VA-aktuellt

Rewaise, ett europeiskt projekt för smart cirkulär vattenhushållning är igång. VA Syd, Malmö Stad och Lunds universitet är tre av de 24 deltagarna från elva olika europeiska länder.

Den 9 september sparkade Rewaise igång. Syftet är att skapa ett nytt ”smart ekosystem för vatten” som integrerar ett digitalt sammanhang för decentraliserade vattentjänster och beslutsfattande. Det ska involvera alla berörda intressenter för att omfatta vattnets verkliga värde, minska sötvatten- och energianvändning samt återvinna näringsämnen och andra material för att skapa enkoldioxidfri hållbar hydrologisk cykel för vattentjänster.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid